Impreza masowa oraz jej zabezpieczenie

Zanim zastanowimy się nad tym w jaki sposób powinno wyglądać zabezpieczanie imprez masowych warto odpowiedzieć sobie na pytanie czym w ogóle jest impreza masowa.

Czym jest impreza masowa?

Impreza masowa to impreza o różnym charakterze: muzycznym, artystycznym, rozrywkowym lub sportowym, w której uczestniczy duża liczba osób. To jakiej wielkości jest to liczba uzależnione jest od miejsca, w którym odbywa się impreza. Jeśli przykładowo chodzi o miejsce zamknięte, takie jak np., sala taneczna, hala sportowa, aula itp., to o imprezie masowej mówimy wówczas, kiedy przybyło na nią ponad 300 osób. Jeśli natomiast mówimy o imprezach plenerowych rozgrywający się na stadionie, boisku lub w innym plenerze, to nazywamy je imprezami masowymi wówczas, kiedy bierze w nich udział ponad 1000osób. Istnieją jednak pewne doprecyzowania, które wyłączają niektóre imprezy masowe z tej definicji. Mowa tu miedzy innymi o zorganizowanych festynach, imprezach pracowniczych, imprezach organizowanych przez szkoły i biblioteki. W każdym innym wypadku impreza jest uważna za masową. Z tego powodu koniecznie powinniśmy zadbać o jej właściwe zabezpieczenie.

Formy zabezpieczenia imprezy masowej

zabezpieczeniaZabezpieczenie imprez masowych polega na spełnieniu przez organizatora szeregu różnych warunków dotyczących jej bezpieczeństwa. Pierwsze podstawowe warunki dotyczą bezpieczeństwa porządku publicznego, a więc zabezpieczenie jej przed wszelkimi aktami agresji i wandalizmu, rozbojami, bójkami, dewastacją mienia itp. Niemniej ważne jest jednak również zabezpieczanie imprez masowych od strony medycznej. Chodzi tu między innymi o udzielenie pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, transport do placówek medycznych itp. Jeśli impreza odbywa się w zamkniętym obiekcie, to musimy jeszcze pomyśleć o samym budynku. Ważny jest jego stan techniczny, jak również zadbanie o właściwy stan instalacji przeciwpożarowych i sanitarnych. To w jakich miejscach zależy rozstawić akcenty zależy głównie od charakteru danej imprezy, przewidywanej liczby osób jaka ma w niej wziąć udział, jak również od miejsca, w którym ma się ona odbywać.

Na czym w praktyce polega zabezpieczanie tego typu imprez znajdziesz w serwisie internetowym firmy Inwemer, w dziale zabezpieczenie imprez masowych

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *