Odzież robocza – przepisy dla pracodawcy

Pracodawca ma wiele obowiązków względem swojego pracownika, o których na co dzień niewiele się mówi. Dotyczą one przede wszystkim kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Każdy pracownik musi przejść odpowiednie szkolenie wstępne oraz okresowe, które jest powtarzane po upływie określonej ilości czasu. W zawodach szczególnie niebezpiecznych takie szkolenie odbywa się każdego roku. Pracownicy administracyjni natomiast odbywają je nawet co 5-6 lat. Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest również zapewnienie swoim pracownikom odzieży roboczej, która będzie adekwatna do pełnionych przez nich obowiązków.

Odzież ochronna i robocza dla pracownika – regulacje prawne

odzież robocza i odzież ochronna to pojęcia, które bardzo często stosuje się zamiennie. Tymczasem oznaczają one swa zupełnie odmienne rodzaje odzieży. W przypadku ubrań roboczych mowa o zestawie, który pracownik nosi zamiast swojej prywatnej odzieży, aby nie uległa ona żadnym uszkodzeniom. Odzież ochronna ma natomiast za zadanie chronić, przykładowo przed działaniem substancji chemicznych lub jakichś pierwiastków promieniotwórczych. Jeśli tylko zawód tego wymaga, pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom jeden z dwóch rodzajów omówionej odzieży.
W Kodeksie Pracy znajdują się trzy konkretne zapisy mówiące o tym, iż to właśnie na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia odzieży pracownikowi. Są to: Art. 2376. ust. 1., Art. 2376. ust. 3. , oraz Art. 2377. ust 1.
Odzież robocza dla pracowników może zostać zakupiona bezpośrednio przez pracodawcę i wręczona załodze. Coraz częściej jednak firmy decydują się na wypłacenie ekwiwalentu. Wówczas pracownik otrzymuje do ręki pieniądze i ma za zadanie samodzielnie zakupić dla siebie odzież. Oczywiście musi ona spełniać wszelkie normy i wymagania narzucone przez pracodawcę oraz przepisy BHP. Komu przysługuje odzież robocza? Nie w każdym zawodzie wymagane jest jej noszenie i jest ona obowiązkowa. Dlatego nie każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, aby nabywać ją dla pracowników. Warto zatem zorientować się wcześniej, czy w naszym zawodzie jest ona wymogiem koniecznym.

Jak nabyć dobrej jakości odzież roboczą?

Odzież robocza a przepisy BHP – jak się na to zapatrywać? Odzież nabywana przez pracodawcę czy też prze pracownika, zawsze musi spełniać wszelkie wymagania BHP. Jeśli nie są one spełnione, wówczas można liczyć się nawet z konsekwencjami pieniężnymi w razie kontroli. Kto decyduje o odzieży ochronnej? Pracodawca – ponieważ to on jest jej właścicielem. Dlatego pracownik nie może korzystać z niej do celów prywatnych. Wszelkie środki ochrony indywidualnej również muszą zostać zapewnione przez pracodawcę, a zasady przydzielania pracownikom odzieży ochronnej są ustalone odgórnie. Odzież robocza co ile przysługuje? Gdy tylko ulegnie ona zniszczeniu w pracy i nie nadaje się do dalszego użytku, pracodawca musi wymienić ją na nową.
Zamiast kupować odzież na własność, coraz większa ilość pracodawców decyduje się na jej wynajmowanie oraz praktyczny serwis. Wówczas zawsze strój jest w dobrym stanie, nie ma ubytków i jest czysty. Taką ofertę do firm kieruje chociażby STAPOL-
).

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *